Практична робота - це вид навчальної діяльності і виконання різнопланових завдань. Цілі і завдання практичних робіт


Опубликованно 12.10.2018 00:42

Практична робота - це вид навчальної діяльності і виконання різнопланових завдань. Цілі і завдання практичних робіт

У статті поговоримо про завдання практичної роботи, а також що це за вид діяльності, яку він ефективність має при роботі з дітьми і студентами. Розглянемо ключові ідеї провідних викладачів, які вважають практичні роботи важливим складовим елементом якісного навчання. Основна мета навчання

На сьогоднішній день вимоги законодавства такі, що учень чи студент повинен на виході з навчального закладу отримати максимальні практичні знання, які він легко зможе застосувати на практиці. Вже давно на першому місці не стоїть теорія, яка мало застосовна у справі. Набагато важливіше те, як людина вміє поводитися з інформацією, як може її застосовувати і аналізувати. Сучасна людина має бути мобільним для того, щоб швидко одержувати нові знання, підлаштовувати їх під вже існуючу картину світу і вибирати найбільш раціональні способи розв'язання тієї чи іншої проблеми. Навіщо практика?

Справа в тому, що практична робота — це відмінне відточування навичок, яке дозволяє закріпити всі отримані теоретичні знання. Мобільність, про яку говорилося вище, може бути досягнута шляхом того, що дитина або студент сам справляється з низкою завдань, знаходячи рішення, аналізуючи і роблячи висновки.

Підвидом практичного заняття є лабораторне заняття. Це така форма навчання, коли учні під керівництвом викладача виконують певні роботи. Основна їх мета у тому, щоб можна було на практиці закріпити теорію. Наприклад, практична робота з хімії буде полягати в тому, що необхідно змішати певні елементи, домогтися хімічної реакції або, навпаки, показати її відсутність. Тобто все, що діти засвоїли з підручника, вони побачать своїми очима, і результати цих знань закріпляться. Що включає в себе поняття?

Практичне завдання передбачає кілька видів роботи. Найчастіше це лабораторні заняття, конкретні вправи та різні семінари. Велику роль також грають аудиторні заняття, які необхідні дітям для вироблення навичок взаємної роботи.

Якщо практичні заняття проводяться систематично, то вони дозволяють закріплювати отримані знання. Найкращий графік такий, щоб після 2-3 лекційних занять слідувала практика. Саме такого способу навчання дотримуються вищі навчальні заклади. Все це дозволяє логічно засвоювати матеріал і правильно його інтерпретувати. Але при цьому якщо лекція дає більш узагальнену інформацію, яку досить важко засвоїти, то практика все це підтверджує візуально, що дозволяє зрозуміти саму суть складної інформації. Крім того, учні розуміють, що їм не допоможе зубріння матеріалу, а необхідно буде довести свій рівень знань на практиці. Які переваги?

Отже, тепер абсолютно зрозуміло, що практична робота – це відмінний спосіб розвитку у дітей та студентів навичок самостійності та незалежної роботи. Але крім цього є ще деякі переваги. Лабораторні та практичні роботи дозволяють навчитися критично мислити, робити власні висновки, не спираючись на думку вчителя або свого колеги. Це говорить про те, що учень намагається мислити незалежно від авторитетів, які його оточують. Це дуже корисний навик, яким володіють навіть не всі дорослі люди.

Крім того, робота такого типу дозволяє дітям навчитися управлятися з різними приладами і апаратурою. Це дуже важливо для тих, хто захоче пов'язати свою професійну діяльність з обраною сферою. Вони будуть мати чітке уявлення про те, що їх чекає і як будуватиметься робота. Глобальна перевага практичних робіт полягає в тому, що учні та студенти отримують новий досвід, який можуть використовувати при розв'язанні задач у майбутньому і зіставляти результати. Зміст робіт

Практичні роботи з інформатики, як і будь-якої іншої дисципліни, визначаються своїм змістом.

А ось деякі цілі, які переслідує така методологія роботи: Спостереження за процесами і одночасне їх вивчення. Пошук логічних зв'язків і взаємозалежностей. Знаходження ключових характеристик. Проведення розрахунків та їх експериментальне підтвердження. Отримання в ході експериментів нових речовин і матеріалів, а також їх дослідження. Вивчення ключових властивостей досліджуваного об'єкта або процесу. Встановлення властивостей, характеристик і залежностей. Визначення та мета

Отже, практична робота – це така форма навчання, яка передбачає безпосередню участь учня в дослідженні того чи іншого об'єкта. Мета полягає в тому, щоб сформувати у студентів або учнів практичні навички.

Так, практична робота з хімії навчить студентів не боятися працювати з реактивами та хімічними речовинами. При цьому вона змушує їх бути обережними й акуратними. Ретельно думати над тим, що і з чим вони змішують і які наслідки цього можуть бути. Це дуже цінний навик, який пояснити на словах і донести до дитини досить важко. Методи

Практична робота для 7 класу передбачає, що дитина повинна усвідомити всю відповідальність, яка лежить на ньому в ході виконання експериментів. Для прищеплення студенту цих навичок використовуються різні методи практичного навчання. Найбільш широке розповсюдження набули аналіз, ділові ігри та ситуаційні задачі.

Це методи, які задіють не тільки інтелектуальні здібності людини, але також змушують його дивитися на ситуацію з різних точок зору, приміряти на себе різні ролі і правильно будувати логічні висновки. Структура

Практична робота для 8 класу передбачає чітку структуру, яка є у практичних занять на будь-якому етапі навчання. Але чим старше стає учень, тим більш складною і різноспрямованою стає структура уроку. Розглянемо основні елементи: Оголошення теми і мети уроку. Перевірка вчителем теоретичної бази, яка необхідна для нормальної роботи учнів з обладнанням для проведення експериментів. Складання схеми і послідовності дій. За необхідності проведення повного інструктажу по виконанню роботи. Техніка безпеки. Інформування учнів про способи фіксування нової інформації. Проведення експерименту. Оформлення, систематизація і аналіз отриманих результатів. Підсумки уроку.

Зазначимо, що ефективність практичних робіт залежить не тільки від учнів, але багато в чому і від викладача. Від того, наскільки точно він викладе мети роботи, наскільки доступною і простою мовою пояснить зміст всіх дій і зможе зацікавити учнів. Картки-інструкції

Практична робота з географії, як і заняття з іншого предмета, передбачає певний інструктаж, який найчастіше представляється у вигляді карти. Вона складається з наступних елементів: Тема. Мета. Обладнання та інструменти. Ключові питання. Суть роботи. Методичні рекомендації.

Цінність таких карт в тому, що вони дозволяють студентам працювати самостійно, але спиратися на певну схему.

Практична робота 9 класі передбачає, що учень уже достатньо дорослий для того, щоб наздогнати пропущений матеріал, якщо він з якої-небудь причини був відсутній на уроці. Саме завдяки подібним інструкцій учень зможе легко зорієнтуватися в темі і провести необхідні експерименти, спираючись на карту інструкцій. Педагогічне керівництво

Практична робота – це взаємодія учня і вчителя у таких ролях, щоб учень максимально себе проявив. Керівництво педагога при виконанні практичних робіт дуже важливо, оскільки воно дозволяє студенту зорієнтуватися, відчути відповідальність і приступити до роботи. Від педагога в першу чергу потрібне чітке та зрозуміле викладення суті роботи, а також якісно проведений інструктаж. Все це дозволяє студентам не боятися діяти самостійно, а зрозуміти сенс роботи і чітко осмислити послідовність всіх дій. При цьому вони повинні відчувати, що в будь незрозумілої ситуації педагог прийде на допомогу і зорієнтує їх у тому чи іншому складному питанні.

При цьому сам викладач повинен чітко дослідити послідовність дій при проведенні практичних занять. Наприклад, практична робота 10 класу передбачає багато самостійних експериментів, які вимагають від учня максимальної зосередженості, так як неправильна послідовність дій може привести до несподіваного результату. Саме тому педагог зобов'язаний чітко перевірити підготовленість учнів до самостійної роботи. Він повинен переконатися в тому, що вони володіють достатньою теоретичною та практичною базою знань, інакше наступного разу студенти будуть побоюватися самостійної роботи, і ефективність знизиться. Також необхідно виховати в учнів почуття самоконтролю, щоб вони розуміли, що результати залежать від них, і діяли свідомо і послідовно. Особистісний підхід

Практична робота – це взаємодія, яка відбувається на особистісному рівні. Коли викладач пояснює що-то всього класу або групи, то він спілкується відразу з усіма, але коли він підходить до конкретної людини, то між ними встановлюється особистісний контакт. Дуже важливо, щоб педагог умів знаходити спільну мову з різними учнями і кожному доносив інформацію з різних точок зору. При цьому треба враховувати, що кожен студент має свою швидкість засвоєння і переробки інформації. Це не повинно дратувати чи виводити з себе вчителя, оскільки він як професіонал повинен розуміти, що це цілком нормально і у всіх різні інтелектуальні здібності. Складність полягає в тому, щоб зовсім різним дітям якісно донести одну і ту ж інформацію. Оцінка

Дуже часто сучасні студенти користуються ГДЗ. Практична робота в такому разі виконується ідеально, тому що вона копіюється з готових джерел. Саме тому викладач повинен завжди додавати якийсь унікальний елемент в практичну роботу, який буде індикатором того, сам робив роботу чи ні. Досвідчені викладачі завжди знають, коли робота була просто переписана звідкись. Часто такі завдання приносять учні, які не можуть похвалитися знаннями, тим не менш їх роботи ідеальні.

Професійний педагог завжди впроваджує одне або два творчі завдання, які придумані ним самим, або робить перевірочний тест, якого ні в самій роботі. Це покаже студенту, що йому доведеться розібратися в темі, і виключно добру оцінку він може отримати тільки в тому випадку, якщо задіє всі свої знання. Критерії

Існує три основних критерії оцінки. Це наявність основних показників, правильність виконання роботи, акуратність. Після виставлення оцінок по всім трьом критеріям виводиться підсумок. Найважливішим критерієм вважається правильність виконання роботи. Іншими словами, людина може не дуже акуратно вести зошит або забути написати один показник, але якщо він все розрахував правильно, логічно виклав свої думки, то він заслуговує гарної оцінки. Але не варто в такому випадку ставити йому найвищий бал, щоб він розумів свої недоліки і знав, до чого прагнути.

Підводячи підсумки статті, варто відзначити, що практичні заняття – це відмінний спосіб взаємодії студентів один з одним і викладачем. Педагог, який вміло використовує такий метод роботи, завжди досягає поставлених результатів і виводить учнів на новий рівень. Дуже важливо розуміти, що 80% успіху залежить саме від педагога. Те, як він підносить інформацію, як уміє зацікавити своїм матеріалом, як знаходить особистий контакт з кожним – все це впливає на кінцевий результат. Саме тому варто більше уваги приділяти вибору викладачів, а також оцінки їх рівня кваліфікації. Автор: Олена Степаненко 18 Липня, 2018


banner14

Категория: Студентам